ODBIÓR TECHNICZNY WINDY SCHODOWEJ

ODBIÓR TECHNICZNY WINDY SCHODOWEJ

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. „pełny dozór techniczny”. Oznacza, to, że w gestii właściciela takiej windy jest zgłoszenie jej do UDT i otrzymanie protokołu potwierdzającego możliwość użytkowania ww. urządzenia.
Szczegółowe informacje odnośnie całego procesu odbioru technicznego UDT windy schodowych przedstawiamy poniżej.

Dozór techniczny UDT – o co chodzi?

Odbiór techniczny windy schodowejSzczegółowe informacje odnośnie dozoru technicznego są zawarte we właściwym rozporządzeniu, tj. ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.
Mówiąc bardziej prostym językiem w Polsce funkcjonuje urząd nazywany UDT, który to ma w zakresie swoich kompetencji sprawdzenie przed oddaniem do użytkowania wszelkich urządzeń służących do przewozu osób: wind, platform schodowych, krzesełek schodowych itp. UDT zajmuje się także okresowymi badaniami technicznymi.
Przede wszystkim urządzenia działające na terenie polski muszą być zgodne z odpowiednimi normami – dla urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych jest to tzw. Dyrektywa Maszynowa – na chwilę obecną ważna jest 2006/42/EC – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042

Dokumenty potrzebne do odbioru technicznego UDT

Na potrzeby odbioru i dopuszczenia krzesełka schodowego do użytkowania firma dostarczająca i montująca urządzenie powinna przygotować kompletną dokumentację techniczną urządzenia.
Po stronie klienta jest natomiast przygotowanie:

  • protokołu budowlanego (czyli oświadczenie osoby z uprawnieniami budowlanymi iż schody do których zamontowane będzie krzesełko przeniosą obciążenia wynikające z zainstalowania i użytkowania urządzenia)
  • protokółu elektrycznego wraz ze schematem jednokreskowym – gniazdka do którego wpięta będzie ładowarka od windy schodowej
  • podpisanie wniosku o odbiór (płatnikiem za odbiór UDT musi być właściciel urządzenia) – sam wniosek przygotowuje firma montująca lub klient

Wzory poszczególnych dokumentów można znaleźć w internecie lub można poprosić dostawcę windy o pomoc.

W ciągu około tygodnia od złożeniu wniosku należy skontaktować się z odpowiednim oddziałem UDT – i poprosić o dane inspektora przydzielonego do tego badania. Następnie umawia się na konkretny termin odbioru. Całą procedurę związaną z odbiorem technicznym UDT firma montująca urządzenie pilotuje we własnym zakresie.
Podczas odbioru na miejscu „powinien” być konserwator z uprawnieniami UDT – jest to najczęściej ktoś z firmy instalującej windę schodową.
W skład dokumentacji technicznej do krzesełka schodowego wchodzi: opis techniczny, protokół montażu, protokół prób przeciążeniowych, deklaracja CE [atest], projekt wykonawczy, instrukcja obsługi, lista serwisowa. Dodatkowo klient musi we własnym zakresie przygotować protokół elektryczny wraz ze schematem jednokreskowym zasilania oraz protokół budowlany.
Jak wiadomo urządzenie jest mocowane na schodach, które już istnieją i wpinane do obcej instalacji elektrycznej, więc siłą rzeczy dokumentów o których pisałem wcześniej (protokół budowlany i elektryczny) nie ma w komplecie z krzesełkiem schodowym. Dokumenty te powinny być podpisane przez osoby z uprawnieniami – protokół budowlany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (kierownik budowy, projektant lub konstruktor) a elektryczny przez elektryka mającego uprawnienia D i E – najlepiej skany uprawnień dołączyć do protokołów.

Ponieważ urządzenia zamontowane na schodach mogą być użytkowane przez różne osoby warto taki odbiór UDT przeprowadzić. Nawet w sytuacji, kiedy mamy tylko jednego użytkownika, ale miejsce jest publiczne to taki odbiór i tak zrobić trzeba gdyż w sytuacji gdy coś się stanie będzie szukania winnego.
Odbiór techniczny UDT wiąże się to z dodatkowymi kosztami – opłata za sam odbiór wynosi około 300-500 zł, do tego dochodzą koszty przygotowania dokumentów o jakich piszę powyżej oraz cała procedura formalna odbioru. Badanie urządzenia przez inspektora z UDT jest ważne przez 2 lata, po tym okresie urząd sam kontaktuje się w sprawie ponowienia badania.
Za odbiór techniczny oraz potem za serwisowanie jest odpowiedzialny właściciel, niemniej jednak firma dostarczająca windę może we wszystkim pomóc – przekazuje całą dokumentację, przesyła szablony innych potrzebnych dokumentów (w tym szablon wniosku do wypełnienia) – również kontaktuje się z UDT, aby umówić termin odbioru.
Jeżeli chodzi o serwisowanie, to ważne jest, aby krzesełko schodowe było regularnie serwisowane – to znaczy, że co najmniej raz na okres 6 miesięcy (przy użytkowaniu prywatnym raz na 12 miesięcy) należy je gruntownie sprawdzić – jeżeli zrobi to osoba znająca się na urządzeniu, wówczas wiadomo, że jest ono sprawne i może bezpiecznie przewozić osobę. Często serwis prowadzi firma Windy Schodowe – będąc w pobliżu miejsca montażu, niejako przy okazji (żeby nie generować niepotrzebnych kosztów) ktoś z tej firmy podjeżdża i sprawdza urządzenie – koszt takiego serwisu to 200-250 zł + koszt ewentualnych części zamiennych.