Grupa inwalidzka – jak uzyskać?

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Grupa inwalidzka – jak uzyskać?

Niepełnosprawność pociąga za sobą wiele ograniczeń, które utrudniają codzienne funkcjonowanie. Zazwyczaj wiąże się też z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów, m.in. na likwidację barier architektonicznych. Dzięki uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności możesz jednak otrzymać dofinansowanie PFRON, które ułatwi Ci sprostanie codziennym wyzwaniom. Grupa inwalidzka – przeczytaj jak uzyskać.

Dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych
Uzyskaj grupę inwalidzką i zdobądź dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych z PFRON.

Przeczytaj artykuł w 5 minut i dowiedz się:

 • po pierwsze czym się różni stopień niepełnosprawności od grupy inwalidzkiej,
 • po drugie jak uzyskać grupę inwalidzką krok po kroku,
 • po trzecie dlaczego warto starać się o uzyskanie dofinansowania PFRON.

Stopień niepełnosprawności a grupa inwalidzka

Obydwa terminy oznaczają to samo i dają identyczne przywileje – różnią się jedynie nazewnictwem. Z czego wynika więc podwójna terminologia? Grupy inwalidzkie były przyznawane przed 1 stycznia 1998 r. Po tym terminie wdrożono system orzecznictwa o niepełnosprawności, który funkcjonuje do dzisiaj.

Dzieli się on na 2 rodzaje orzecznictw:

 1. do celów rentowych (w którym przeważnie uczestniczą komisje lekarskie ZUS-u i KRUS-u),
 2. do celów pozarentowych (realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

W drugim przypadku, w zależności od stopnia sprawności organizmu, możesz otrzymać orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które odpowiadają I, II i III grupie inwalidzkiej.

Dofinansowanie z pefronu
Jako osoba niepełnosprawna możesz skorzystać z dofinansowania na krzesełko schodowe.

Grupa inwalidzka – jak uzyskać krok po kroku?

Proces wystąpienia o orzeczenie o niepełnosprawności nie jest skomplikowany. Aby uzyskać grupę inwalidzką, która pozwoli Ci kupić taniej krzesło schodowe lub platformę dla osób niepełnosprawnych, wystarczy:

 1. pobrać wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Dokument znajdziesz na stronie internetowej CPR-u, MOPS-u, MOPR-u lub urzędu miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Przykładowo: mieszkańcy Warszawy mogą pobrać wniosek tutaj: https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci;

 1. wypełnić wniosek i dołączyć załączniki

Dodatkowa dokumentacja obejmuje aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i dokumentację medyczną w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem;

 1. złożyć dokumenty w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. poczekać na wezwanie na komisję

 1. odebrać decyzję o uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności

Jego dostarczenie zajmuje zwykle 2 tygodnie.

Podnośnik dla niepełnosprawnych
Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON możesz kupić taniej m.in. podnośnik pionowy LiftBoy do transportowania po schodach osób na wózkach inwalidzkich.

Dofinansowanie PFRON – sposób na obniżenie kosztów likwidacji barier

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności sprawi, że otrzymasz dodatkowe przywileje. Jednym z nich jest możliwość zdobycia dofinansowania na likwidację barier architektonicznych ze środków PFRON.

Mogą się o nie starać osoby, które:

 • mają trudności w poruszaniu się,
 • posiadają lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. W przypadku osób poniżej 16 r.ż. wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności,
 • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, w której występują bariery architektoniczne, albo uzyskają zgodę właściciela na założenie krzesełka schodowego, platformy dla osób niepełnosprawnych, podnośnika pionowego lub windy pionowej.

Dofinansowanie z PFRON to ogromne wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych. Jego uzyskanie pozwoli Ci obniżyć koszty likwidacji barier nawet o 95%!

Skontaktuj się z naszym ekspertem, by dowiedzieć się, ile możesz zaoszczędzić, jeśli sfinansujesz zakup windy schodowej objętej dofinansowaniem PFRON.

Windy Schodowe Rafał Kurzyna

FAQ

Jak uzyskać grupę inwalidzką?

Aby wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek, który znajdziesz na stronie internetowej CPR-u, MOPS-u, MOPR-u lub urzędu miasta właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania,
 2. dołącz do wniosku dokumentację medyczną i zaświadczenie o stanie zdrowia,
 3. dostarcz wszystkie dokumenty do Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
 4. poczekaj na wezwanie na komisję,
 5. odbierz decyzję o uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.
Krzesło schodowe zewnętrzne
Krzesło schodowe zewnętrzne pozwoli Ci bezpiecznie pokonać nawet oblodzone schody.

Dlaczego warto wystąpić o orzeczenie o niepełnosprawności?

Dzięki otrzymaniu orzeczenia uzyskasz dostęp do szeregu przywilejów, które są uzależnione od Twojego stopnia niepełnosprawności.

Oto przykłady kilku z nich:

 • po pierwsze możliwość ubiegania się o dofinansowanie PFRON na likwidację barier architektonicznych (jego uzyskanie pozwoli Ci kupić windę schodową nawet o 95% taniej),
 • po drugie ulgi komunikacyjne w PKP, PKS-ie i komunikacji miejskiej,
 • po trzecie dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i zaopatrzenia ortopedycznego,
 • po czwarte dodatkowy urlop wypoczynkowy i przerwę w pracy,
 • po piąte kartę parkingową,
 • po szóste dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny.